MEC Snapshot: Mobilní aplikace » MEC Czech

DJLT Animation
 • Naše výzkumy
  Naše výzkumy
 • Publikace
  Publikace
 • Blog
  Blog
 • Search
  Search

Naše výzkumy

go
1 / 2

Publikace

go
1 / 14
TV trendy říjen 2017

TV trendy říjen 2017

20/11/2017 20/11/2017

Podívejte se, které pořady byly nejsledovanější v říjnu 2017. Zároveň už jsme pro vás připravili malou ochutnávku vánočního televizního...

Stáhnout

Month in Media - September 2017

Month in Media - September 2017

10/10/2017 10/10/2017

Jaké změny provedl během září Google, Twitter či Instagram a co nového připravil Amazon se svým "Echo" nebo Google ve Street View se...

Stáhnout

Fast Take on Twitter

Fast Take on Twitter

02/10/2017 02/10/2017

Twitter zahájil testování tweetů s 280 znaky. Pokud nakonec bude tento krok skutečně realizován, naskytnou se značkám zcela nové...

Stáhnout

Month in Media - August 2017

Month in Media - August 2017

20/09/2017 20/09/2017

Ani během letních měsíců svět médií a reklamy nespí. Co myslíte, jak rychle roste počet uživatelů Snapchatu? Odpověď a jiné další...

Stáhnout

Blog

1 / 2
 
 
NAŠE VÝZKUMY
MEC Snapshot: Mobilní aplikace
30/04/2015 , #A&I #MECCzech

Proč by na komunikaci prostřednictvím mobilních zařízení měl být brán ohled

Jak vyplynulo z výsledků průzkumu společnosti Mediaresearch, v loňském roce poprvé překonal podíl chytrých telefonů v České republice podíl klasických mobilů. A nic nenasvědčuje tomu, že by se do budoucna měl tento trend změnit. Naopak - penetrace tzv. smartphonů a také tabletů se podle všeho bude na českém trhu ještě zvyšovat.

Stejně jako se zvyšuje podíl chytrých telefonů a tabletů, logicky se zvyšuje také počet uživatelů, kteří přicházejí na webové stránky skrze mobilní zařízení. Na tento trend již zareagovala např. společnost Google tím, že se ve výsledcích vyhledávání rozhodla upřednostňovat ty weby, které mají své stránky optimalizované pro různá mobilní zařízení.

Mobilní zařízení se tedy stávají nastupujícím kanálem a benefity, které mohou pro komunikaci s potenciálními zákazníky poskytnout, by měly být využity i v mediálním plánování. Na otázky, jak vhodně využívat mobilní zařízení ke komunikaci se zákazníkem, jsme se pokusily najít odpovědi v naší krátké anketě, které se zúčastnilo 196 respondentů z internetové populace starší 15 let.

Jaké aplikace patří mezi nejpoužívanější

Hlavním motivátorem k nainstalování aplikace je především její potřeba. Ta je rozhodující až pro 71 % z dotázaných. Kromě té se jako důležitý faktor jeví i doporučení od známých – na základě doporučení by si aplikace nainstalovalo až  42 % dotázaných. A důležitou roli hrají také výhody, které od aplikace její budoucí uživatel očekává. Výhody jsou důležité pro 40 % dotázaných. Mezi nejčastěji zmiňované výhody, které jsou od aplikace očekávány, patří získání důležitých informací, ulehčení komunikace s přáteli a ulehčení práce.

O aplikace, které by poskytovaly výhody k nákupu, je ve společnosti zájem

O aplikaci, díky které by její uživatelé získávali slevu na nákup, by podle naší ankety mělo zájem až 35 % dotázaných, přičemž pouze 18 % již takovouto aplikaci využívá. Pro 50 % dotázaných by velmi podstatnou roli hrála výše slevy, kterou by tato aplikace poskytovala. Z těchto výsledků lze usuzovat, že v populaci by o aplikace tohoto typu byl zájem. Přičemž sleva alespoň 20 % by stačila více než čtvrtině dotázaných jako záminka k nainstalování aplikace. Objevily se ale také názory, že výše slevy by se odvíjela od typu nabízeného produktu. Např. slevy na oblečení by dle názoru měly být o něco větší, než třeba slevy na elektroniku.

Přímé oslovování potenciálních zákazníku prostřednictvím chytrého telefonu by v různé míře uvítala necelá polovina z dotázaných. O zasílání informací přímo do mobilu by mělo určitě zájem 6 % respondentů a naopak 14 % by zájem určitě nemělo. 80 % z dotázaných tedy zvolilo odpověď typu „spíše“, přičemž 36 % zvolilo spíše ano a 44 % zvolilo spíše ne. Důležitou roli by hrála frekvence zasílání takovýchto informací. U zasílání jakýchkoliv informaci do svého mobilního zařízení by nemělo zájem „pouze“ 22 % dotázaných respondentů. V jisté míře by tedy zasílání informací nevadilo 78 %. Zcela nejvyšší množství respondentů, 39 %, by tolerovalo zasílání informací 1 x týdně. Méně často než 1 x týdně by službu uvítalo 26 % dotázaných. Frekvence zasílání zpráv by tedy musela být spíše nižší. O zasílání zpráv každý den by totiž mělo zájem jen 8 % dotázaných a zasílání informací kdykoliv se akce objeví, by nevadilo pouze 2 %.

Bluetooth sice obvykle nebývá zapnutý, ale má svůj potenciál

Bluetooth marketing je forma komunikace, kterou ve světě úspěšně používají velké i menší značky a v českém prostředí zatím není tato komunikace tolik používaná. Z našeho výzkumu vyplynulo, že stále zapnutý BT mívá ve svém mobilním zařízení pouze 11 % respondentů, avšak tito jedinci mohou představovat specifickou cílovou skupinu, na kterou by tato nevšední forma komunikace mohla být velmi účinná. Navíc bez ohledu na to zda mívají či nemívají zapnutý BT – 27 % respondentů uvedlo, že by o zasílání informací skrze BT mělo zájem, pokud by se jednalo o informace z obchodu, který je zajímá. Tuto možnost navíc technologie již umožňuje – zákazník by si např. při vstupu do obchodního centra (resp. po vstupu do dosahu signálu BT, který může být i 100 m) mohl sám vybrat, z jakých obchodů by si přál informace skrze BT zasílat.

Tato forma komunikace tedy poskytuje jedinečnou možnost jak oslovit konkrétního zákazníka přímo v blízkosti prodejny. A pokud se vezmou v potaz i další výhody (nízké náklady na doručení zprávy, rychlost aktualizace, nepřetržitost komunikace, modernost…) otevírá tato forma komunikace mnoho nových možností.

MEC Snapshot: Mobilní aplikace
NAŠE VÝZKUMY